Hälytysosasto

Kuusiston VPK:n hälytysosastoon kuuluu 22 henkilöä, joista kaikki ovat käyneet vähintään sammutustyökurssin. Hälytysosaston lähtövalmius on kymmenen minuuttia. Hälytyksiä Kuusiston VPK:lla on vuosittain noin 40-70 kpl.

Hälytysosasto harjoittelee läpi vuoden, viikkoharjoitukset järjestetään joka torstai. Tämän lisäksi hälytysosasto osallistuu yhteisharjoituksiin, jotka järjestetään yhdessä muiden pelastuslaitoksen yksiköiden ja viranomaisten kanssa.

Vesihuoltotoiminta

Kuusiston VPK on normaalin pelastustoiminnan ohella erikoistunut vesihuoltotoimintaan yhdessä Kaarinan VPK:n kanssa. Vesihuoltotoiminnan vastealueena on koko Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen alue.

Vesihuollon turvaaminen on monessa pelastustoimen tehtävässä olennaisen tärkeää. Maasto- ja metsäpalojen lisäksi isot rakennuspalot, tulvat ja vaarallisten aineiden onnettomuudet ovat tilanteita, jotka saattavat vaatia suurien vesimäärien siirtämistä kohteeseen tai pois kohteesta.  Toiminnassa hyödynnetään palopostiverkostoja ja luonnon vedenottopaikkoja.

Vesihuoltoryhmään kuuluvat Kuusiston VPK:n yksiköistä K31 ja telatraktori+suurtehoruisku sekä K37 ja pumppuperävaunu. Kaarinan VPK:n yksiköistä vesihuoltoryhmään kuuluvat yksiköt T88 ja T87 sekä suurtehoruisku.

 

Tukiosasto

Tukiosasto on suunnattu niille, jotka haluavat harrastaa palokuntatoimintaa ilman keikkoja ja treenivaatimuksia.

Osasto toimii harjoittelu-, koulutus ja huoltotehtävissä, ja on sopiva hälytysosastoon pyrkiville ja sieltä poistuville. Ryhmän toimintamallit muotoutuvat toiminnan käynnistyessä.

Tervetuloa kaikki palokuntatoiminnasta kiinnostuneet!

 

Naisosasto

Kuusiston VPK:n naisosasto on perustettu keväällä 2012. Palokuntanaisten tehtävänä on tukea palokunnan toimintaa sekä herättää ja edistää kansalaisten myönteistä suhtautumista palontorjuntaan ja yleiseen turvallisuuteen. Palokuntanaiset ovat myös mukana parantamassa kotikuntansa turvallisuutta.

Osaston tehtäviin kuuluu varainhankintaa, tilaisuuksien järjestämistä, huolto- ja muonitustehtäviä sekä palokunnan erikseen osoittamia tehtäviä. Naisosasto osallistuu myös palokunnan omiin kokouksiin, koulutuksiin ja yhteisiin tapahtumiin.

Palokunnan naisosastoilla on oma koulutusjärjestelmänsä. Kursseilla opitaan pelastusalaan, järjestötoimintaan ja turvallisuusalaan liittyviä asioita, jotka voi ottaa hyötykäyttöön myös töissä ja kotona. Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa toimii noin 90 naisosastoa, joilla on yhteensä lähes 1000 jäsentä.

Mukaan kaivataan uusia aktiivisia jäseniä, jotka haluavat yhdessä kehittää naistoimintaa. Tarvitsemme auttamishaluisia ja yhteisöllisyydestä kiinnostuneita ihmisiä.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä!

Osastonjohtaja: Soile Ranne

Puhelin: 0405835306

Sähköposti: soilikki1  ät  gmail.com

 

Muu toiminta

Kuusiston VPK on tehnyt vuosien varrella talkootyönä mm.

  • Puunkaatoja
  • Veden pumppausta (esim. kaivot ja lammet)
  • Erilaisia pesuja (esim. kaivot ja tenniskentät)
  • Muuttoja